• 18:00
 • 18:10~19:10

  NAGI

  K-POP

  • 4才〜小学生
  • 大垣校
 • 19:00
 • 19:15~20:15

  NAGI

  JAZZ FUNK

  • 中・上級クラス
  • 大垣校
 • 16:00
 • 16:00~17:00

  GORO

  HIPHOP

  • 4歳~6歳
  • 大垣校
 • 17:00
 • 17:05~18:05

  GORO

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 大垣校
 • 18:00
 • 18:10~19:10

  GORO

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 大垣校
 • 19:00
 • 19:15~20:15

  ERIKA

  HIPHOP

  • 中・高校生
  • 大垣校
 • 20:00
 • 20:20~21:20

  ERIKA

  HIPHOP

  • 大人クラス
  • 大垣校
 • 16:00
 • 16:15~17:15

  TOMO

  HIPHOP

  • 4歳~小学低学年
  • 大垣校
 • 17:00
 • 17:20~6:20 pm

  TOMO

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 大垣校
 • 18:00
 • 18:30~19:30

  MARIKO

  HIPHOP

  • 中学生以上
  • 大垣校
 • 19:00
 • 19:45~20:45

  MARIKO

  HIPHOP

  • 大人クラス
  • 大垣校
 • 17:00
 • 17:40~18:40

  NAOTO

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 大垣校
 • 18:00
 • 18:50~19:50

  NAOTO

  HIPHOP

  • 小・中学生クラス
  • 大垣校
 • 16:00
 • 16:30~17:30

  ERIKA

  HIPHOP

  • 入門初級クラス (4歳~小学低学年)
  • 大垣校
 • 17:00
 • 17:30~18:30

  ERIKA

  HIPHOP

  • 中・高校生
  • 大垣校
 • 18:00
 • 18:45~19:45

  ERIKA

  HIPHOP

  • 4歳~中学生
  • 大垣校
 • 20:00
 • 20:00~21:00

  MIU

  LOCK

  • 入門クラス (年齢問わず)
  • 大垣校

  21:15~22:15

  MIU

  LOCK

  • 中級クラス (年齢問わず)
  • 大垣校
 • 16:00
 • 13:15~14:15

  AI

  HIPHOP

  • (第2・第4土曜日のみ)中・上級クラス
  • 大垣校

  15:30~16:30

  LIZ

  HIPHOP

  • 4歳〜小学低学年
  • 大垣校
 • 17:00
 • 17:00~18:00

  LIZ

  HIPHOP

  • 中・上級クラス
  • 大垣校
 • 18:00
 • 18:00~19:00

  LIZ

  HIPHOP

  • 中・上級クラス
  • 大垣校
 • 19:00
 • 19:00~20:00

  NAOTO

  HIPHOP

  • 中・上級クラス (小・中・高校生)
 • 20:00
 • 20:15~21:15

  N@CHI

  BREAKDANCE

  • 年齢問わず
  • 大垣校
 • 10:00
 • 10:30~11:30

  ayano

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 大垣校
 • 11:00
 • 11:45~12:45

  ayano

  K-POP

  • 小・中学生
  • 大垣校
 • 13:00
 • 14:15~15:15

  ayano

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 大垣校
 • 16:00
 • 16:30~17:30

  GENKID

  HIPHOP

  • 4歳~小学低学年
  • 1階
 • 17:00
 • 17:30~18:30

  nami

  HIPHOP JAZZ

  • 4歳~小学低学年
  • 2階

  17:45~18:45

  GENKID

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 1階
 • 18:00
 • 18:45~19:45

  nami

  HIPHOP JAZZ

  • 小・中学生
  • 2階
 • 19:00
 • 19:00~20:00

  ayano

  K-POP

  • 小・中学生
  • 1階
 • 20:00
 • 20:00~21:00

  nami

  HIPHOP JAZZ

  • 中・上級クラス
  • 2階

  20:15~21:15

  ayano

  K-POP

  • 高校生・大人
  • 1階
 • 16:00
 • 16:20~17:20

  AI

  HIPHOP

  • 4歳~小学低学年
  • 1階
 • 17:00
 • 17:30~18:30

  AI

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 1階
 • 18:00
 • 18:40~19:40

  AI

  HIPHOP

  • 中・上級クラス (小・中・高校生)
  • 1階
 • 17:00
 • 17:00~18:00

  NOA

  HIPHOP JAZZ

  • 4歳~小学低学年
 • 19:00
 • 19:00~20:00

  NOA

  HIPHOP JAZZ

  • 小・中・高校生
  • 2階

  19:00~20:00

  TOMO

  HIPHOP

  • 中・上級クラス (中・高校生)
  • 1階
 • 20:00
 • 20:15~21:15

  NOA

  HIPHOP JAZZ

  • 年齢問わず
  • 2階
 • 16:00
 • 16:15~17:15

  N@CHI

  K-POP

  • 4歳~小学低学年
 • 17:00
 • 17:30~18:30

  MIU

  LOCK

  • 小・中学生
  • 1階

  17:40~18:40

  KIBE

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 2階
 • 18:00
 • 18:45~19:45

  KIBE

  JAZZ HIPHOP

  • 小学生以上
  • 2階

  18:45~19:45

  N@CHI

  K-POP

  • 中・上級クラス
  • 1階
 • 20:00
 • 20:00~21:00

  SHIHO

  JAZZ FUNK

  • 中学生以上
  • 2階
 • 16:00
 • 16:30~17:30

  SALALA

  K-POP

  • 小・中学生
  • 1階
 • 17:00
 • 17:40~18:40

  SALALA

  HIPHOP

  • 中学生
  • 1階
 • 18:00
 • 18:45~19:45

  KENICHI

  HIPHOP

  • 小・中学生
  • 1階
 • 20:00
 • 20:00~21:00

  KENICHI

  HIPHOP

  • 小・中・高校生
  • 1階

  21:15~22:15

  KENICHI

  R&B

  • 年齢問わず
  • 1階
 • 19:00
 • 19:00~20:00

  SHIHO

  JAZZ

  • 中・上級クラス (年齢問わず)
  • 2階
 • 11:00
 • 11:00~12:00

  MOMOKA

  HIPHOP

  • 入門初級クラス (小・中学生)
  • 1階
 • 12:00
 • 12:15~13:15

  MOMOKA

  チアダンス

  • 入門初級クラス (4歳~小学低学年)
  • 1階